Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimanzija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Spausdinti

Nekasdienė tiksliųjų mokslų savaitė

Autorius Inga Brasel on .

Antrą savaitę po pavasario atostogų 2009 04 20 - 24 dienomis įvyko "Nekasdienė tiksliųjų mokslų savaitė".

 

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos

Matematikos, fizikos, informacinių technologijų metodinės grupės renginys

„Nekasdienė tiksliųjų mokslų savaitė“

  1. Renginio pavadinimas. Nekasdienė tiksliųjų mokslų savaitė.

  1. Renginio trukmė. 2009 m.m. balandžio 20-24 d.

  1. Renginio tikslai ir uždaviniai:

3.1. Ugdyti mokinių domėjimąsi matematika, fizika ir informacinėmis technologijomis.

3.2. Taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus bei žaidybinius elementus ugdyti mokinių mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius.

3.3. Ugdyti mokinių teigiamą požiūrį į matematiką, fiziką ir informacines technologijas, sudominti juos šių sričių pasiekimais.

3.4. Ugdyti mokinių mokslinę pasaulėžiūrą, atvirumą, objektyvumą, pakantumą nežinomybei, išradingumą, žinių troškimą.

  1. Veikla: Renginio metu matematikos, fizikos informacinių technologijų mokytojai ruošia įvairias užduotis ( konkursai, kryžiažodžiai, viktorinos, konferencijos, bandymų demonstravimas, žaidimai) mokiniams. Taip pat ruošiami sienlaikraščiai. Renginio data, organizatoriai, dalyviai ir atskirų dalykų veikla pateikta žemiau nurodytoje lentelėje.

Data

Dalykas

Renginio pavadinimas

Klasė

Pamoka

Ruošia medžiagą

Veda renginį

Pirmadienis

( 04.20)

1.Informacinės technologijos

„Niekas nežino kas yra kitoje pusėje“ saugaus interneto naudojimosi taisyklės

5a,b

1-2 pam.

Marta Turlinska

Marta Turlinska

2.Matematika

„Popierinis bokštas iš erdvinių kūnų“

10 c

1 pam.

10 c klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

Sofija Moroz

„Matematikos grožis“ Piešinių kūrimas iš skaičiukų

5

6 pam

5 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

5 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

„Matematikos grožis“ Piešinių kūrimas lygiagrečių tiesių pagalba

9 c

8 pam.

9 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

9 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

Konkursai, matematiniai laikraščiai

9a

1 pam.

11a klasės moksleiviai

11a klasės moksleiviai

Projekto paruoda „Mano svajonės namai“

7 a, c

balandžio 20-24d.

7 a, c klasės moksleiviai

Alfreda Gricevič

Kūrybinių darbų paruoda

5a, 7a,c, 8a, 11

balandžio 20-24d.

7-11 klasės moksleiviai

Alfreda Gricevič

3. Fizika

Fizikos sienlaikraščio ,,Widmo““ ruošimas

9b, 10b, 10c

balandžio 20-24d.

7-10 klasių moksleiviai

Regina Bušmovič

Pavel Stankevič

Kūrybinių darbų paruoda (referatų, kryžiažodžių, galvosūkių, rebusų)

7-10

balandžio 20-24d.

7-10 klasių moksleiviai

Regina Bušmovič

Pavel Stankevič

Antradienis

(04.21)

1.Informacinės technologijos

IT konferencija

10-11

2-3 pam

10-11 klasių moksleiviai

Inga Brasel

10-11 klasės moksleiviai

Inga Brasel

Referatų, kryžiažodžių, galvosūkių rebusų ruošimas

7-11

balandžio 21-24d.

7-11 klasės moksleiviai

Inga Brasel

Inga Brasel

2.Matematika

„Linksmoji matematika“

6b

4 pam.

Veslava Doveiko

Violeta Kerbed

Matematinių formulų kūrymas iš grafikų;

Matematiniai laikraščiai

10a

7 pam.

10a klasės moksleiviai

Janina Podvinskaja

Pilies modelių kūrymas iš erdvinių figūrų;

Matematiniai laikraščiai

10b

8 pam.

10 b klasės moksleiviai

Janina Podvinskaja

Matematiniai rebusai, mįslės, kryžiažodžiai

7a,c

7 pam.

8, 11 klasių moksleiviai

8, 11 klasių moksleiviai

Alfreda Gricevič

Konterencija. Tema „Įžymių matamatikų gyvenimas“

11

5 pam

8, 11 klasių moksleiviai

Alfreda Gricevič

Piešinių kūrimas iš geometrinių figūrų

10 c

1 pam.

10 c klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

Sofija Moroz

3.Fizika

„Įdomioji fizika“ viktorina

9 b

1 pam.

10 a klasės moksleiviai;

Pavel Stankevič

10 a klasės moksleiviai;

Pavel Stankevič

Trečiadienis

(04.22)

1. Informacinės technologijos

Informacinių technologijų atvira pamoka

11

1 pam.

Inga Brasel

Inga Brasel

„Logo animacijos pasaulis“ darbų demonstravimas

6a,b

2 pam.

6 pam.

6a,b klasių moksleiviai

Inga Brasel

6a,b klasių moksleiviai

Inga Brasel

IT konferencija

7a

7 pam

7 klasės moksleiviai

Inga Brasel

7 klasės moksleiviai

Inga Brasel

2.Matematika

Konkursas „To i owo na liczbowo“

5a

3 pam.

7a klasės moksleiviai

7a klasės moksleiviai

T. Palkovski, A. Velamovič

Konferencija tema „Matematinės lygtys“

11

2 pam.

11b klasės moksleiviai

Janina Podvinskaja

Matematinių kortų „Joker“ žaidimas

9 c

8 pam.

Sofija Moroz

Sofija Moroz

3. Fizika

Paskaita Vilniaus Planetariume

10 a,b, c

Regina Bušmovič

Pavel Stankevič

Paskaita Planetariume

Ketvirtadienis

( 04.23)

1. Informacinės technologijos

Informacinių technologijų viktorina

5a,b

3 pam.

9b klasės moksleiviai

9b klasės moksleiviai

Inga Brasel

2.Matematika

„Didieji matematikai“

8b

2 pam.

Veslava Doveiko

Veslava Doveiko

Tangramai. Figūrų, padarytų iš tangramų, pločio apskaičiavimas

9b

6 pam.

Janina Podvinskaja

Janina Podvinskaja

Konterencija. Tema „Ižymių matamatikų gyvenimas“

8

1 pam

8, 11 klasių moksleiviai

Alfreda Gricevič

3.Fizika

Konferencija skirta Tarptautiniams astronomijos metams. Tema „Astronomijos praeitis ir dabartis“

11

4 pam

11 klasės moksleiviai;

Pavel Stankevič

11 klasės moksleiviai;

Regina Bušmovič

Pavel Stankevič

Penktadienis

(04.24)

1.Matematika

„Matematikos grožis“ Piešinių kūrimas iš skaičiukų

5

1 pam.

5 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

5 klasės moksleiviai;

Sofija Moroz

Po renginio pravedimo

Matematika

Fizika

IT

Rezultatų aptarimas

04. 27d.,

Diplomų įteikimas

04. 29d.

7-11

Veslava Doveiko,

Inga Brasel

Pavel Stankevič

Matematikos, fizikos ir IT mokytojai

  1. Laukiamas rezultatas:

5.1 Bus stengiamasi kuo tiksliau atlikti aukščiau išvardytus dalykų užduotis.

5.2 Mokiniai labiau susidomės matematika, fizika ir informacinėmis technologijomis. Šis susidomėjimas

paskatins mokinius savarankiškai plėsti savo žinias, naudoti jas praktinėje veikloje.

5.3 Renginys „Nekasdienė tiksliųjų mokslų savaitė“ tolimesnėje ateityje padės mokiniams atskleisti savo

individualius gabumus ir susieti juos su būsimos specialybės pasirinkimu.

Metodinės grupės pirmininkas Pavel Stankevič

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla