Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimanzija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Aktualijos

Spausdinti

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas.

Autorius Viktorija Kuzmitovičiūtė on .

Gruodžio 2 d. 27 mūsų gimnazijos mokiniai jau trečią kartą išbandė jėgas Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame 8 – 10 klasių Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Dėkojame dalyviams ir mokytojams bei nekantriai laukiame konkurso rezultatų.

Spausdinti

Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena.

Autorius Inga Brasel on .

AIDS diena 2016 (3)Pasaulinė AIDS diena minima nuo 1988 m. Šiais metais įvyko visų pasaulio šalių Sveikatos ministrų susitikimas, kurio metu nuspręsta keistis su šia liga susijusia informacija tarp medikų ir minėti gruodžio 1-ąją kaip kovos su AIDS dieną.

Spausdinti

Anglų kalbos konkursas „Best in English“

Autorius Kristina Disevič on .

2016 m. lapkričio 30 d. gimnazijoje vyko tarptautinis internetinis  anglų kalbos konkursas „Best in English“. Gimnazijos mokiniai džiaugėsi  galimybe dalyvauti tokio lygio konkurse, kuri  organizavo Čekijos respublikos Kompetencijų plėtotės institutas, ir patikrinti savo žinias. Testas susidėjo iš trijų dalių: gramatikos, skaitymo ir klausymo, ir truko 60 minučių. Daugiausiai konkurso dalyviai galėjo gauti 124 taškų. „Best in English“ konkurse dalyvavo 15 gimnazijos I-IV klasių mokinių. Konkursą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Kuzmitovičiūtė. Už kompiuterių paruošimą konkursui buvo atsakinga IT mokytoja Vika Strenakova. Mokinius ruošė ir konkursą pravedė anglų kalbos mokytojos Kristina Disevič, Božena Vincaitienė ir Olga Novicka. Konkursas praėjo sklandžiai. Nekantriai laukiam rezultatų, kurie bus paskelbti gruodžio 20 d.

Spausdinti

Projektas “Spausdintų ir elektroninių knygų skaitymas anglų kalba”

Autorius Kristina Disevič on .

2016 m. lapkričio 24 d. mūsų gimnazijoje vyko 5-6 klasių projekto  “Spausdintų  ir elektroninių knygų skaitymas anglų kalba” pirmas etapas. Mokiniai turėjo perskaityti ir išversti pasaką. Etapo apibendrinimas - viktorina, kur mokiniai atliko įvairias užduotis: atsakinėjo į klausimus, lygino perskaitytą pasaką su filmuku, sprendė kryžiažodį.  Renginį ruošė anglų kalbos mokytojai: K. Disevič, O. Novicka, B. Vincaitienė ir V. Klimovič.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla